Penny Klubben
 
 
 
 

Avbestille eller delbestille neste pakke
Fyll inn ditt medlemsnummer og kontrollsiffer
Du finner medlemsnummer og kontrollsiffer på giroen eller medlemskortet.

Du kan avbestille eller delbestille neste pakke.
På kupongsiden i medlemsbladet finner du mer informasjon om dette,
blant annet prisen på delbestilling.


(Du kan også avbestille eller delbestille via telefon. Har telefonen din * og # taster,
kan du avbestille neste pakke døgnet rundt via Pennyklubbens telefonservice.
Telefonnummeret er 815 44 065.)