Skikk og bruk på ridetur

Artikkelen er skrevet av Ewy Lindrup.

Det finnes regler å forholde seg til når du er ute på ridetur i naturen. Du kommer langt med å vise alminnelig folkeskikk, men det fins og en rekke uskrevne lover, og de skal du få lære om her.

I Norge har vi mye vakker natur, og heldigvis er det sånn at den i de fleste tilfeller er åpen for alle. Dette kalles allemannsretten. Det betyr at vi ikke trenger å kjøpe inngangsbillett for å få gå tur der vi vil, og at vi ikke møtes med gjerder og «adgang forbudt»-skilt overalt. Men retten til å ferdes hvor vi vil i den flotte naturen vår, gir oss også plikter. Hvordan reglene er i nettopp din kommune, skaffer du deg rede på ved å kontakte kommunekontoret.

Ifølge loven gjelder rytter til hest som et kjøretøy når de ferdes på gater og veier.
Hester har god hørsel, annerledes syn, og oppfatter situasjoner forskjellig fra oss. Hesten er et fluktdyr og reagerer med å løpe fra det den oppfatter som farlig. Hester er også flokkdyr og følger etter hverandre. Dette må du ha i tankene når du drar på ridetur. På den måten viser du hensyn og omtanke både for hesten, andre ryttere, og folk og dyr dere møter.

Dersom vi alle følger disse enkle reglene, minsker risikoen for skader og uhell, vi reklamerer for sporten på en god måte – og sist, men ikke minst, hester og ryttere får en hyggelig ridetur.

1. Sitt opp samtidig og vent på hverandre før dere rir fra stallen. Forsikre dere om at alle kjenner de forskjellige tegnene som lederen må gi underveis. Skritt alltid de første 10–15 min. av en tur, både for hest og rytters skyld.

2. Hold god avstand til hesten foran, minst en hestelengde. Du skal «sikte mellom ørene» på egen hest og se bakskoene på hesten foran.

3. Den tryggeste hesten skal gå først; bestemme tempo, gå foran på vei/gate/sti. Lederen må hele tiden ta hensyn til alle; særlig de mindre rutinerte rytterne.

4. Lederen må gi signaler i god tid, så alle kan forberede sin hest på tempovekslinger. Signaler til rytterne er:
a) Stopp/bremse tempo = Venstre arm holdes rett opp.
b) Svinge til høyre/venstre = Hold armen rett ut fra skulderen.
c) Hurtigere gangart = Venstre arm rett opp og rolig ned fremover, se bakover, vent, og forviss deg om at alle oppfatter signalene.

Signaler til biler/øvrig trafikk;
d) Senke farten! = Venstre arm ut fra skulder, rolig svinge ned flere ganger.
e) Kjør forbi! = Venstre arm ut og rolig svinge fremover flere ganger.
NB! Pisken holdes aldri i «signalhånden», det kan forvirre hesten.

5. Se ofte bakover for å holde kontakten med de andre. Ta alltid hensyn til den/de siste rytteren i gruppen, i alle gangarter.

6. Hold aldri igjen hesten din bakerst for å «få» en god galopp. Ri heller aldri i høyere tempo forbi andre ryttere. Det er forbudt!

7. Ri alltid i høyre felt av vei eller gate, slik at biler må svinge utenom rytterne. Ikke ri på kanten eller i grøften, da vil biler «snike» seg forbi, altfor nær. Ri aldri i skiløyper, på gressplener eller i midtrabatter. Bare spesiell tillatelse fra kommunen gir rett til å ri på gang-/sykkelvei, fortau.

8. Stopp for kryssing av vei/gate. Hvis mange rir sammen, ri parvis og tett. Er hesten urolig, gå av og lei den over gate eller vei med trafikk. Ri alltid i skritt på veier og stier hvor det er fotgjengere.

9. Når du tar igjen turgåere, spaserende eller andre til hest, på veier og stier, brems til skritt i god avstand og si høyt »hallo!». Til ryttere spør du høyt: «Kan jeg passere?» Husk å vente på svar før du gjør det. Traver eller galopperer du og møter andre, til fots eller med hest, brems til skritt i god avstand, ri rolig forbi før du fortsetter i eget tempo. I alle tilfeller er det positivt og hyggelig om du hilser.

10. Skritt alltid de siste 10–15 min. hjem til stallen, for hestens skyld. Vel fremme, still hesten med hodet fra stallinngangen, sitt rolig og takk for turen.

purplegreenyellowpinklightblueVelg bakgrunn